Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tmou17

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tmou17 [2015/11/16 20:52] (aktuální)
sven vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Proudoví Krtci na TMOU 17 ======
 +
 +Sepsal Sven, opravili a rozšířili Vítek a Lenka.
 +
 +Protože 16. ročník TMOU jsem propásl a na jiné šifrovačky
 +nezbyl čas, bylo to docela milé překvapení,​ když se ozval Vítek,
 +zda letos nechci jít s Krtky. Kvalifikace se nám podařila a moc
 +jsme si ji užili, začal jsem se tedy těšit. Očekávání mi ještě
 +vzrostlo, když jsem se z náznaků jedné z organizátorek dozvěděl, že má z
 +letošních příprav dobrý pocit, a že to bude stát za to.
 +
 +===== Start =====
 +
 +Na start jsem dorazil hodinu předem, bohužel mi postupně docházelo, že
 +krom jídla, jsem si zapomněl nabalit taky karimatku, pláštěnku a mapu Brna.
 +Jídlo vyřešil nedaleký minimárket,​ ostatní propriety naštěstí měli další členové týmu
 +nebo nebyly zapotřebí. Před hymnou to stihl jen Vítek, zpívali jsme naplno,
 +což ostatní kolem kvitovali podivnými pohledy. Po otevření obálky a navedení
 +Lenky, Martina a Honzy, jsme se konečně potkali všichni a začali obíhat šifry.
 +Po čtyřech vyluštěných,​ které se nám stále nedařilo vepsat do schématu, si někdo
 +všiml, že jsme si text na začátku přečetli špatně a že není potřeba mít všechny,
 +začali jsme víc skreblit a po chvíli si všimli natočených Q v logu. Zanedlouho
 +jsme uháněli na Moravák a chválili si, jak pěknýma šiframa hra začíná.
 +
 +===== Jerevan =====
 +
 +Úloha nám připomněla fintové zadání se spoustou výroků, kdy někde je nenápadně
 +napsáno řešení, tak jednoduché to nebylo, ale systém byl přímočarý a tak jsme
 +za pár minut utíkali na Českou a šalinou dál k Čápovi na Pekařské. Trochu jsme
 +si vylepšili náladu při představě jak Brna neznalé týmy bloudí po Kozí, toho jsme
 +byli ušetřeni, protože o existenci domu s fasádou s motivem DNA jsme věděli už
 +několik let díky testu Krůty.
 +
 +===== Postavičky =====
 +
 +Podle množství týmů a relativně pomalém startu jsme odhadovali, že bychom mohli
 +být v první polovině startovního pole. Jeden z vchodů do nemocnice u Sv. Anny byl naštěstí
 +pro nás a naneštěstí pro pacienty zavřený, takže jsme tu v poklidu rozbalili
 +šifru a bavili se přiřazováním měst. Existence stejnojmenných ulic v Brně přišla
 +rychle a Vítkova brutální metoda lihovkou přímo do mapy odhalila řešení, které nám
 +udělalo radost o to víc, že kousek od Bakalova nábřeží mají Lenka s Martinem
 +útulné doupě.
 +
 +===== Kostka(+) =====
 +
 +Po vyzvednutí zadání kostky a výhružně vypadajícím textu o nápovědě po čtyřech hodinách
 +jsme se rozhodli přesunout do tepla. Doupě skrývalo na TMOU nevídaný komfort
 +stolu, židlí, záchodu a strategické polohy u zastávky. Nápad jak zatíženou
 +krychlí hrát byl hned a zpráva následovala vzápětí. Místo bylo nedaleko a tak
 +jsem se prozatím vymožeností civilizace nechtěli vzdávat. Zatímco Vítek s Martinem
 +běželi ke garážím, dumali jsme, zda orgové letos nejsou nějací měkcí, když na takovou
 +šifru chtějí dávat nápovědu. Zadání 4+ zaslané na mail Martinem otočilo směr
 +našich úvah do oblasti "​Proboha kolik úrovní do té krychle mohli zvládnout narvat?"​
 +
 +Odhadovat těžiště 3 figurek se ukázalo trochu těžší a tak jsme po chybě raději
 +zbytek dopočítávali. Paranoia z 4++ nás ještě chvíli nechala v teple, než nám
 +předsunutý Vítek oznámil, že dál vede cesta busem. Super rychlé 2 minutové
 +balení, abychom chytli šalinu, vyšlo a za chvilku jsme už s ostatními týmy seděli
 +v buse a odjížděli směr jih.
 +
 +===== Křížovka =====
 +
 +Nápad na doplňování čísel místo písmen měli Vítek s Honzou tak rychle, že nás
 +chvíli nechali přemýšlet,​ abychom mohli mít radost, že jsme si na to taky přišli.
 +Rozesazení po sedadlech umožnilo vnitrotýmový závod, kdo bude mít tajenku dřív,
 +naštěstí Lenka stíhala pozorovat okolí, takže když jsme vystoupili, nemuseli jsme
 +jak trubky obíhat okolo a zjišťovat kde jsme.
 +Přesun mezi potemnělými vinicemi se světýlky jiných týmů v dálce umožnil
 +snad poprvé ve hře zvolnit mentální tempo a popovídat si o tom, jak jde život.
 +
 +===== Sv. Antonín =====
 +
 +Při příchodu na vrchol křížové cesty byl pohled úchvatný. Svíčky v zastaveních
 +barvou doplňovaly naoranžovělé pouliční osvětlení Dolních Kounic a bílé čelovky rojících se
 +světluščích týmů problikávaly tichou temnotou. Rozeznávání obrazů a pozice Kristovy
 +hlavy byly nasnadě, protože nikdo ale nevidí orgům do hlav, raději jsme vše cestou
 +dolů fotili. To se hodilo, tajenka QETINA NEBES LASER dávala tušit, že Rosa coeli
 +je další destinace, ale co když od tam jen svítí laser, který je pozorovatelný jen
 +z vrcholu, z něhož jsme právě sešli? Naštěstí se podařilo uhodnout chybějící písmena ze svatozáře Panny Marie, ke kterým
 +jsme se nechtěli vracet, a tak ukončit fantasmagorie,​ které nás mohly stát spoustu času.
 +
 +===== Rosa =====
 +
 +Potemnělá kulisa kláštera už při příchodu dávala tušit, že tu bude něco zvláštního.
 +Pravidla pohybu sdělená organizátorem to potvrdila a při prvním vkročení do lodě
 +kostela s nebesy nad hlavou moje očekávání naplnila. Louče, ticho, pokorně obcházející
 +týmy a tematičnost šifry do sebe krásně zapadaly. Při vstoupení do rajské zahrady
 +se svítící vznášející se krychlí jsem si říkal, že toto se orgům skutečně podařilo.
 +Velký Duch logiky vznášející se nad hlavami svých vyznavačů...
 +
 +Po chvíli potkávám Honzu a naznačuji že bychom se venku měli pobavit jak dál.
 +Pozorování 6 božstev a rozhodnutí o překreslení plakátů a svítící krychle.
 +Po 10 minutách se opět potkáváme i s Vítkem, interpretace světových stran a božstev
 +je na světe a díky Lence s Martinem už máme i podobu krychle. Jen si nejsme úplně
 +jistí, jak se má orientace na papíře s realitou. První rozkol v týmu, Vítek to chce
 +jít luštit na místo, Lenka s Martinem rozkreslují projekce na papír a já se rozhoduji
 +pro recyklaci papírové krychle z Člověče+,​ když už jsme ji nevyhodili, tak proč ji
 +znovu nepoužít, vždyť to chce samotná prozřetelnost místa.
 +
 +Po 15 minutách překreslování se zase všichni potkáváme a zjišťujeme,​ že každý způsob
 +je na něco dobrý, díky projekcím odhalujeme chybu z prvotního záznamu a díky papírové
 +krychli se daří správně interpretovat i hodně zapeklitá písmenka při podivných otočeních
 +krychle. Než odcházíme,​ ještě jednou se jdu pokochat svítící éterickou krychlí.
 +Židovský hřbitov here we come!
 +
 +===== Meta Tmou =====
 +
 +Ačkoliv máme hledat na rohu, hrneme se k brance osvícené týmy a vyzvedáváme si
 +meta 2, chvíli dumáme, co to má znamenat, ale když je další místo jasné, jdeme
 +pro trojku. Rozdíly v počtech hran jsou patrné, přiložením přes Q a prosvícení dává
 +tušit, že i polohy se posouvají a celá šifra někam konverguje. To že nakonec zbude
 +26 hroznů s většinou kulatých a pár n-úhelných nám z matematické třídy přijde jako
 +nadmíru krásné. Bohužel při součtu geometrické posloupnosti -2048-1024-512-256-... dělám
 +chybu, která vede k výsledku kolem 80 metrů od správné kóty místo 600.
 +
 +Při přesunu nám přijde trochu divné, proč nikde není ani jeden tým, ale chlácholíme
 +se, že Kyborgové by se taky nestrachovali tím, že jsou první. Až při krosení
 +do prudkého svahu pod kótou bez smysluplné cesty se naše obavy víc a víc projevují.
 +Nahoře na kótě 287 je krásný pohled na srpek měsíce, místo s nádherným rozhledem
 +je přímo jak dělané pro luštění. Šifra ale nikde, pročesáváme hustník 80 metrů
 +východně, jeden či dva týmy se přes vrchol proženou ale nikde nic. Místo volání
 +orgům, že jim někdo zlikvidoval šifru, raději sedáme a překontrolováváme řešení.
 +Chyba ve výpočtu vzdálenosti je očividná a stejně tak i fakt, že na správné místo
 +vede mnohem lepší cesta.
 +
 +Při přesunu mokrou trávou na hranici akáty zarostlé rokliny máme asi víc štěstí
 +než rozumu, přes ostnaté dráty lezeme do vinice, kde akáty nerostou tak hustě
 +a jdeme dál a dál, Vítek se už bojí, že jsme moc daleko, já mám zase pocit, že
 +ještě nejsme ani v půlce, za záhybem se ale objevuje vinice plná bílých světlušek
 +a reflexní prvky dávají vědět, že vrcholové stanoviště nás bodře vítá i když
 +tentokrát si to náš orientační smysl možná ani nezaslouží.
 +
 +===== Morse =====
 +
 +Vybíráme si iQuit v.17 a sedáme si opodál mezi hlavy, abychom dali hlavy dohromady.
 +Chlad v otevřeném prostoru si vybírá daň a první vytuhnutí části týmu se dostavuje.
 +Naštěstí nás symetrie pqdb nenechává spát a po analytické dedukci, že z jednoho
 +znaku na další jsou jen 3 možné transformace (rotace o 180, zrcadlení a oboje),
 +se prvotní nápad na morseovku tentokrát úspěšně aplikuje.
 +
 +Když při přesunu ztrácíme kontakt s mapou, zachraňuje nás zdravý selský rozum vinařů,
 +kteří se z té vesnice tam dole přece nějak nahoru traktorem dostat taky museli.
 +Noční Moravské bránice nás nechají spolu s dalšími supícími týmy proklouznout
 +pod viaduktem a ponořit se do mlžného lesa. Upřesnění místa šifry pod pokrouceným
 +javorem je opravdu ftipné, silueta stromu jde ve tmě vidět, teprve když si šifru
 +vyzvedáváme a díváme se, kde by tak mohl být. Bavíme se představou,​ jaké úrovně
 +sviňskosti by orgové dosáhli, kdyby tu rozmístili po okolí více šifer pod různé
 +stromy a jen tu správnou pod křivý javor, to by vyřadilo týmů. To ještě netušíme,
 +že na vyřazení stačí jedna docela hezká šifra.
 +
 +===== Kartičky se slovy =====
 +
 +Stříháme,​ prokládáme do šachovnice,​ analyzujeme mat na 2 tahy a nic. Vítek coby
 +šachista vidí krásu v analýze šachové partie, já se tomu bráním. Napadají nás různé
 +šílenosti včetně hry, při které se netahá figurkami ale místo toho políčky ale
 +nepomáhá to. Honza si všímá, že písmenkové řazení v prvním řádku se na dalších
 +pozicích opakuje i u jiných slov a přeuspořádání všech polí nám na chvíli dává
 +novou naději, že tu neskončíme. Síly ale ubývají, krevní cukr klesá a mozek
 +se hlásí o spánek. Vítek nachází dva maty s hezkými slovy a odhaduje správně směr,
 +kam by chtěl aby hra pokračovala. Popelčiny oříšky a stříbrné stříkačky jsou
 +do očí bijící ale jak je získat? A když se ti tak líbí ty šachové úlohy, není
 +tam těch matů víc? Je, hned několik, a vychází to na ta hezká slova. Azimut a vzdálenost,​
 +co víc si člověk může přát. Bídně tu nezhyneme, je 7:48 a míříme na 11. Možná už
 +je někdo v cíli, kolik je vůbec stanovišť?​ Máme ještě šanci dojít? Máme vůbec
 +takové ambice? Moc se ptáme! Hybaj Hovada, teda Krtci!
 +
 +Je den a při přesunu potkáváme další týmy, na kapustovém poli ale Vítka přesvědčuju
 +abychom nešli stejně jako oni nýbrž to vzali rovnou na hřeben kopce. Možná
 +se zapotíme trochu víc, ale to ráno za to stojí. Po průchodu přes Hlínu vidíme
 +u rozhledny Vladimíra Menšíka několik týmů. No snad tu není další stanoviště,​
 +místo je to hezké, ale při luštění se z hlavy blbě vymlacuje výsledek, který
 +víte, že máte získat, když ale nevíte jak.
 +
 +V lesíku nahoře necháváme Lenku, Martina a Honzu a běžíme s Vítkem dolů pro jedenáctku.
 +Vyšlapaná bahenní cesta dává tušit, že tu prošlo už pěkné stádo hráčů. Nikde
 +nikdo ale šifra tu je. A obrázková! To bude ten pravý balzám po zákysu na 10.
 +
 +===== Kulaté obrázky =====
 +
 +Pojmenovávání obrázků baví každého, nápad na výtokový kanál z Q naštěstí rychle
 +opouštíme a všímáme si správné přítomnosti K a V. Kopaniny jsou jen kousek,
 +vypadá to zase slibně i když začíná pršet.
 +
 +===== Infantilní =====
 +
 +Fyzika je naše silná stránka, i když decibel teda rozhodně není základní
 +jednotka SI, přepočet na Watty na metr čtvereční a dál k základním kilogramům,​
 +metrům a sekundám ale nikoho netankuje a tak šifru rychle prolamujeme a bavíme
 +se obrázky, navíc přestalo pršet a další přesun vede místy, kde Vítek už několikrát byl.
 +
 +===== Básničky =====
 +
 +Návodné, hezké a elegantní, vytahujeme pastelky a každý podtrhuje to či ono.
 +Opuštěný turistický přístřešek navíc poskytuje komfort, na který jsme od dob
 +Brněnského doupěte ani nepomysleli. Valíme dál a neodrazují nás ani dotazy
 +kolemjdoucích turistů, co to tu je a zda nemáme s tím blouděním po nocích
 +strach z vlků. Strach nemáme, funkční spodní prádlo to jistí.
 +
 +===== Puzzle =====
 +
 +Stanové městečko, spící hroudy a vyžilé obličeje dávají tušit, že s pohodovou
 +zábavností předchozích tří šifer je konec. Zacházíme do lesa, Vítek odbíhá pro šifru
 +a já ulehám na batoh. Sotva upadnu do polospánku,​ Vítek je tu, nechápu, kde bere
 +energii. Kocháme se tvary, stříháme a přemýšlíme do jaké topologie se máme
 +snažit tvary vyskládat. Razím šílené teorie o koulích, válcích a torusech, které
 +naštěstí nikdo nebere moc vážně a Honza správně navrhuje fraktální dvoustupňovou
 +konstrukci. Moc to v tom nevidím, ostatní asi jo, tak jen pozoruji, jak mi
 +mozek odjíždí na dovolenou, když se snažím spárovat dva kousky, které ne a ne
 +jít k sobě poté, co je už asi desetkrát otáčím furt dokola. Osobní krize mě naštěstí
 +postihla v okamžiku mentálního vrcholu ostatních členů týmu. Šifra je prolomena
 +v rekordním čase a do konce hry zbývá ještě cca 40 minut, alespoň na 15 dojdeme.
 +
 +===== Hvězda =====
 +
 +Přesun je neochvějně veden Vítkem, který to tu zná jak své boty, možná trochu
 +rychlejc, než čeho by kdokoliv sám byl schopen. Nacházíme hvězdu 13 minut před
 +koncem hry. Podle několika ostřílených týmu ukempených okolo je patrné, že
 +kouknu a vidím to asi nebude. Prsty, Přikázání,​ Pán prstenů, Plyny, Pořadatelé,​
 +Planety a Posvátné bytosti. Může tohle být náhoda, že tolik kategorií začíná na P?
 +Nemůže vždyť další písmeno v abecedě je přece Q! Naštěstí je tu konec hry
 +a tak už nezjistíme,​ kam by nás další šílené teorie a pozorování dovedly.
 +
 +Při přesunu na Radostice žst odb potkáváme spoustu dalších týmů. Vlak je
 +přecpaný a plný vůně TMOU. S Vítkem vystupujeme v Střelicích proti davu
 +nastupujících týmů, chceme chytit autobus na Osovou, Lenka, Martin
 +a Honza jedou dál vlakem na hlavák. Při cestě z nádraží na autobusovou zastávku
 +potkáváme Ivoše a Lucku Cicvárkovy plné kudlibabek svědčících o přesunu na 15 kolem Bobravy,
 +vypají, že podali vrcholový výkon.
 +
 +Na zastávce už stojí bus, jede za pár minut. Teprve když z přilehlé budovy
 +vylézají další týmy, dochází nám, že stojíme přímo u cíle. Zaváhali jsme, měli
 +jsme jít dovnitř a poděkovat Orgům za krásný, propracovaný a dotažený ročník
 +TMOU. Nastoupili jsme a jeli usnout domů.
 +
 +Díky moc, bylo to skvělé a osobně jako hráč i jako bývalý organizátor moc
 +děkuji za silný zážitek. Sven
 +
 +===== Líbilo se nám =====
 +
 +  * Tmářská atmosféra u šifer 6. sv. Antonín a 7. Rosa – zásadní důvod, proč hrát Tmou, ať už hrajete na vítězství nebo na pohodu.
 +  * Zajímavá trasa – málo známá místa, překvapivě dlouhé i krátké přesuny.
 +  * Zapojení Q do šifer fungovalo výborně, překvapovalo,​ šifry obohacovalo.
 +
 +===== Velmi zajímavé šifry =====
 +
 +  * Kostka+ – Hrací plocha, kostka i klíč k rekonstrukci partie v jednom – krása. Kdyby byla v obtížnější části hry, mohla být bez nápovědného textu o vážení a obrázků závaží.
 +  * Meta Tmou – Šifra bez zadání – skvělá divnost. Nakonec spíše konzervativní,​ ale zpočátku jsme byli dost zmatení.
 +  * Puzzle – Zajímavá struktura. Stačilo skládat a nebát se, co potom. Velká slova ke spojení ve druhé úrovni fraktálu jsme nepotřebovali.
 +
 +
 +
  
tmou17.txt · Poslední úprava: 2015/11/16 20:52 autor: sven